Oko mora naučiti da sluša pre nego pogleda.

Photographer, Robert Frank

Crno-bela fotografija je kao molitva. Toliko je veštačka da se moraš potruditi da prevaziđeš nevericu onoga što oči vide.

Photographer, Jonathan Carroll

Dobra fotografija sprečava trenutak da zauvek pobegne.

Photographer, Eudora Welty

Fotografija se ne slika, ona se stvara.

Photographer, Ansel Adams

Foto aparat je instrument koji ljude uči kako bi trebalo da gledaju.

Photographer, Dorothea Lange

Za mene, foto aparat je prazna sveska za skiciranje, instrument instinkta i spontanosti.

Photographer, Henri Cartier-Bresson

Fotografija se ne pravi samo foto-aparatom. U nju se ugrađuju sve slike koje si video, knjige koje si pročitao,sva muzika koju si slušao i ljudi koje si voleo.

Photographer, Ansel Adams